Laat jouw deuren niet dicht gaan door een te kort aan personeel in 2023!

In 2022 was de vraag naar instroom van nieuwe medewerkers extreem hoog. Er was een overschot aan vacatures en werkzoekenden konden kiezen. Het UWV heeft voorspeld dat het aantal vacatures in 2023 met 7% naar beneden gaat. Echter zullen we daar niet zoveel van merken omdat er nu nog steeds een groot tekort is en er nog vacatures open staan van 2022 die nog ingevuld moeten gaan worden. Het vinden van de meest perfecte match gaat in 2023 nog steeds een uitdaging vormen. Daarnaast spelen de stijgende prijzen een grote rol, waardoor er minder budget overblijft voor het aannemen van nieuwe medewerkers. Het hybride werken neemt een prominente plaats in. Dit maakt de uitdaging nog groter.

Gisteren sprak ik met opdrachtgever en zij vertelde me dat steeds meer jonge medewerkers binnen de organisatie kiezen voor werken als zelfstandig ondernemer (ZZP). Ook vertelde ze dat ze met mensen in gesprek gingen die hun pensioengerechtigde leeftijd hadden bereikt, met de vraag of ze niet nog wat langer zouden willen blijven werken. Ze was aan het zoeken naar mogelijkheden om al deze verschillende arbeidsvormen met elkaar in één team te verenigen.

Als je blijft doen wat je altijd al deed, dan krijg je niet meer wat je kreeg!

Kunnen we anno 2023 nog blijven denken binnen de kaders van de standaard contracten en vacatures? De arbeidsmarkt is veranderd en dit vergt een andere bril op arbeid. De diversiteit van mensen binnen een organisatie wordt steeds groter. Dit betekent dat we los moeten gaan komen van de standaard, maar moeten gaan denken in oplossingen om de arbeid die ontstaat in te kunnen vullen.

Als werkgever moet je nu al gaan nadenken over de invulling van je arbeidscapaciteit, dit is een cruciaal onderdeel van je strategie voor 2023. Ga je bijvoorbeeld parttime bijbanen voor pensionado’s creëren of zij-instromers intern opleiden, puur om arbeidscapaciteit over de vloer te krijgen. Geef je opdrachten aan studenten of aan zzp’ers. Denk in arbeidscapaciteit, niet meer in vast omkaderde contractvormen en vast omlijnde vacatures.

Wil jij vooruit denken of achteraf reageren? Als jij je deuren open wilt houden de komende jaren, dan is het advies om daar nu al op te anticiperen. Stem je werving strategie vandaag al af op de diverse nieuwe subdoelgroepen die je nodig zult hebben. Laat de traditionele vormen los en denk in mogelijkheden en buiten de kaders.

Wil je een keer sparren, we denken graag met je mee.

Kim, Anne, Jenny en Hella